MAKNA GAMBAR LAMBANG / BADGE/ LOGO SMAN 4 MADIUN

 


1. BENTUK LUAR

  • Bentuk luar adalah perisai yang berarti melindungi instansi ini dengan warganya sebagai salah satu WAWASAN WIYATA MANDALA dalam mencari, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat.

2. BENTUK BAGIAN-BAGIAN

  • BINTANG SEGILIMA

Pendidikan di SMAN4 Madiun tidak terlepas dari dasar negara PANCASILA. Bintang segilima ini didukung oleh bentuk kelopak bunga lebar, sebagi tanda ilmu pengetahuan di SMAN4 Madiun terus berkembang.

  • BURUNG HANTU DAN BUKU

Melambangkan kesungguhan dan keikhlasan dalam mencari ilmu pengetahuan di SMAN4 Madiun yang terus menerus dan tidak pernah berhenti.

  • OBOR DAN SAYAP

Melambangkan kemajuan dan pengembangan dalam menuntut ilmu pengetahuan agar dapat di terapkan didalam kehidupan sehari-hari. Obor yang memberi penerangan pda masyarakat dan sayap yang mengepak-ngepak untuk terus maju dan berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

  • PENA SEBAGAI ALAT TULIS

Bentuk pena yang menghujam dari atas sampai bawah ini sebagai penetrasi untuk terus berkarya bagi para alumninya ditengah gemuruhnya roda pembangunan bangsa.

3. TULISAN SMA NEGERI 4 MADIUN

Merupakan tanggung jawab setiap warga sekolah mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, staf karyawan dan anak didik untuk mengerti, memahami serta mengenalkan apa yang terdapat dalam lembaga tersebut.

4. WARNA

  • WARNA BIRU, pada perisai merupakan jiwa pengabdian yang tak kunjung putus dalam mencari Ilmu Pengetahuan dalam satu lingkup Wawasan Wiyata Mandala.
  • WARNA KUNING, pada bentuk pena dan tepi perisai merupakan kegungan keluhuran budi para warga sekolah dan para alumninya dalam mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  • WARNA MERAH, pada obor menunjukkan upaya keberanian dalam memajukan bidang pendidikan di SMAN4 Madiun, sesuai dengan tuntutan jaman dan teknologi.